Boomverzorging

Terug naar overzicht
Sjerps boomverzorging - Controle & advies

Boomveiligheid controle/advies

Elke boomeigenaren is zorg-plichtig en is in eerste instantie verantwoordelijk voor schade die  door hun eigendom(Bomen) zijn veroorzaakt. Als er schade ontstaat doordat er bijvoorbeeld een boom omvalt of er een (dode) tak uitbreekt dan ontstaat er automatisch een schuldvraag. Kan de boomeigenaar niet aantonen (voldoende) zorg te hebben besteed aan de desbetreffende boom, dan is de kans zeer groot dat de verzekering de schade niet vergoed.

Dit risico kan worden weggenomen door uw bomen te laten controleren. Bij Sjerps Boomverzorging & Hoveniers worden VTA (Visual Tree Assessment) controles uitgevoerd door specialisten die in het bezit zijn van een Boom Veiligheid Controleur (BVC) certificaat.

Het belang van deze visuele controle is ten eerste dat de boomeigenaar op de hoogte wordt gesteld of de boom gezond groeit, of er gebreken zijn m.b.t  conditie of de structuur. Mochten er problemen worden geconstateerd, dan ontvangt de boomeigenaar advies over mogelijke maatregelen die uitgevoerd dienen te worden. Dit kan advies zijn in de vorm van onderhoud, kappen of nader onderzoek.